Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
tilmelding
Tak for din kursustilmelding!

Vi fremsender snarest en endelig bekræftelse på deltagelse, og ser frem til at byde velkommen på kurset.

Har du spørgsmål i forbindelse med kurset, er du naturligvis velkommen til at kontakte os!

Venlig hilsen

Cantell