Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR CHAUFFØRKURSUS - små mængder


Kurset henvender sig til:
Chauffører der er beskæftiget med transport af farligt gods i små mængder dvs. undtagne mængder, begrænsede mængder og forsendelser under frimængden i.h.t afsnit 8.2.3 i ADR Konventionen.

Loven kræver:
At chauffører der transporterer og medvirker til af- og pålæsning af farligt gods skal uddannes i henhold til de relevante transportbestemmelser der er gældende for disse forsendelser. Uddannelsen sker i henhold til ADR Konventionens kapitel 1.3.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:
  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Undtagne mængder
  • Begrænsede mængder
  • Frimængder
  • Transportdokumentation, samt øvrig krævet dokumentation
  • Afmærkning og påskrifter
  • Af- og pålæsning, håndtering, stuvning og adskillelse m.m.
  • Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:
Kurset afholdes som et 4-timers kursus fra 8:30 til 12:30.
Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset