Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
IATA basic course - DRY ICE and substance, category b
Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden, der er involveret i forsendelser af farligt gods som luftfragt af tøris eller biologiske stoffer (Kategori B).

Loven kræver:
At alle, der medvirker til en forsendelse af farligt gods, skal uddannes i henhold til IATA DGR kap. 1.5. Det gælder personale, der klassificerer og identificerer, samt dem der pakker, mærker og udfylder dokumentation. 

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning og indeholder bla. følgende emner: 

 • Generelle bestemmelser
 • Begrænsninger
 • Krav til afsender
 • Klassifikation 
 • Identifikation af farligt gods
 • Almindelige pakkebestemmelser
 • Specifikke pakkebestemmelser
 • Mærkning og påskrifter
 • Dokumentation
 • Undtagelser
 • Nødprocedurer

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset lægges der stor vægt på at indrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen således, at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter den seneste version af IATA Dangerous Goods Regulation, samt eksempler og cases. IATA DGR er ikke inklusive i kursusprisen, men kan lejes i forbindelse med undervisningen.  

Varighed:
Kurset afholdes som et et dagskursus, med start fra kl. 8.30 og slut kl. 16.00. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter afsluttet kursus og gennemført prøve. 

Særlige forhold:
Der undervises efter gældende international lovgivning, der er udgivet på engelsk, og det forudsættes derfor, at kursisterne har et vist kendskab til engelsk.

Kurset har en gyldighed på 2 år. Inden udløbet af de to år, skal kursisten deltage på et nyt kursus, for at bevare muligheden for, at kunne deltage i virksomhedens farligt gods-forsendelser med luftfragt.

Kurset er specielt udviklet i forbindelse med klargøring og afsendelse af tøris og/eller biologisk materiale kategori B. Kurset er således ikke kompetancegivende i forbindelse med afsendelse af andre typer farligt gods. 

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset