Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
IATA Nye Regler 2013
Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden, der er involveret i forsendelser af farligt gods som luftfragt.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til de ændringer, der gør sig gældende for den nye IATA 54th edition, fra januar 2013, og indeholder bla. følgende emner:

 • Almindelige bestemmelser
 • Begrænsninger
 • Krav til afsender
 • Klassifikation af farligt gods herunder lithiumbatterier
 • Identifikation af farligt gods
 • Almindelige pakkebestemmelser
 • Specifikke pakkebestemmelser
 • Mærkning og påskrifter
 • Dokumentation
 • Nødprocedurer
 • Generelle bestemmelser 

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på, at indrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen således, at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter den seneste version af IATA Dangerous Goods Regulation, samt eksempler og cases. IATA DGR er ikke inklusive i kursusprisen, men der medbringes klassesæt til brug i forbindelse med undervisningen.

Varighed:
Kurset afholdes som et 1-dagskursus, med start fra kl. 8.30 og slut kl. 16.30. Prisen er kr. 2.695,00 inkl. fuld forplejning under kurset. Der udstedes dog ikke kursusbevis. 

Særlige forhold:
Der undervises efter gældende international lovgivning, der er udgivet på engelsk, det forudsættes derfor, at kursisterne har et vist kendskab til engelsk.


 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset