Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed

Faresedler

Farligt gods faresedler til transport efter ADR, IMDG og IATA

Besøg webshoppen, hvis du er på jagt efter billige faresedler af bedste kvalitet og layout, der følger reglerne. Vi tilbyder konkurrencedygtige priser og Danmarks bedste rådgivning i forbindelse med køb.

Diverse faresedler og mærkaterKlasse 1 faresedler - eksplosiv


Klasse 2 faresedler - gasser

Klasse 3 faresedler - brandfarlige væsker

Klasse 4 faresedler - brandfarlige faste stoffer, selvantændelige mm.

Klasse 5 - oxiderende stoffer og organiske peroxider


Klasse 6 - giftige eller smittefarlige stoffer

Klasse 8 - ætsende stoffer og genstande


Klasse 9 - Forskellige farlige stoffer og genstande