Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Sikkerhedsrådgivning
Cantell kan tilbyde at fungere som ekstern sikkerhedsrådgiver for din virksomhed. Dermed får du en sikkerhedsrådgiver og en sparringspartner, som er ekspert inden for farligt gods, og med mange års erfaring med sikkerhedsrådgivning i både store og små virksomheder.

Ved at vælge Cantell som ekstern sikkerhedsrådgiver opnår firmaet bl.a. følgende fordele:

- Ingen i organisationen bliver pålagt det, til tider, meget ressourcekrævende job.
- Cantell har overblikket over lovgivningen, og den fornødne erfaring og viden, til at filtrere lovgivningen.
- Virksomheden involveres udelukkende i forhold, der er umiddelbart relevante for virksomheden.
- Cantell forpligter sig kontraktligt, således at vi er garant for, at lovgivningen altid opfyldes.
- Den omkostningsfyldte og ressourcekrævende process, at uddanne egen sikkerhedsrådgiver, og vedligeholde uddannelsen, undgås.
- Fast omkostning, der skræddersyes efter virksomhedens behov og, som oftest, er væsentligt billigere end at have egen sikkerhedsrådgiverfunktion.

Kontakt os for at høre mere om sikkerhedsrådgivning, og om hvad vi kan tilbyde din virksomhed.

Egen sikkerhedsrådgiverfunktion:
At have egen sikkerhedsrådgiver i virksomheden, har dog også sine fordele. Vælger man derfor at oprette egen sikkerhedsrådgiverfunktion bistår vi med uddannelsen, og medvirker i det omfang det måtte være ønskeligt, i alt lige fra implementeringsfasen, til den daglige drift og sparring i forbindelse med konkrete opgaver.

Du kan i vores kursuskalender se, hvornår vi gennemfører vores sikkerhedsrådgiverkurser eller kontakte os for yderligere information.

Loven foreskriver:
Alle virksomheder der transporterer, emballerer, afsender, modtager eller på anden vis er involveret i transport af farligt gods ad landevej eller jernbane skal udpege en sikkerhedsrådgiver. Hvervet som sikkerhedsrådgiver kan varetages af enhver, i eller uden for virksomheden, der er i besiddelse af et gyldigt bevis for gennemført sikkerhedsrådgivereksamen.

Lovgivningen er fastlagt i bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012, også kaldet sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen, som kan ses her.