Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Ty-Gard 2000®
TY-GARD 2000 er et af verdens mest effektive lastsikringssystemer. Det anbefales i flere internationale lastsikringsvejledninger, udarbejdet af bl.a. EU, IMO og Association of American Railroads (AAR), og leverer en løsning, der er simpel og hurtig at installere, og samtidig sikrer godset bedre end traditionelle metoder med f.eks. træ.

TY-GARD er et patenteret system, der består af en meget stærk lastsikringstape, der påføres containerens indervægge, således at godset omsluttes og derved fastholdes, så det ikke beskadiges under transporten, eller vælter ud af containeren når den åbnes.

TY-GARD kan anvendes til alle typer gods, og virker som en sikkerhedssele for godset – et fleksibelt system, der bevæger sig med godset, men fastholder det under de hårde påvirkninger, der opstår under transport.

Ved anvendelse af TY-GARD undgår du:
  - Ødelagt gods
  - Bøder og omkostninger ved kontrol af containeren
  - Erstatningskrav ved hændelser og uheld under transporten
  - Persontilskadekomst ved åbning af containeren
  - Forsinkelse

TY-GARD er et registreret varemærke af Walnut Industries Inc og forhandles eksklusivt af Cantell i Skandinavien og Baltikum. Kontakt os for yderligere information.
  TY-GARD

Installationsvejledning

TY-GARD-demovideo (11Mb)

VOID-GARD

VOID-GARD-demovideo (13Mb)